logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Kulawik Mirosław

Mirosław Kulawik urodził się 29 czerwca 1944 w Poznaniu. Pochodził z rodziny o tradycjach niepodległościowych. Pracował w drukarni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza przez trzydzieści lat, od 1965 do 1995 roku. W drukarni uniwersyteckiej zatrudniony był na stanowiskach zecera, rewizora maszyn poligraficznych.

W latach pierwszej „Solidarności” 1980 – 1981 aktywnie uczestniczył w zakładaniu Związku „S” na terenie zakładu, będąc jednym z jej najbardziej aktywnych członków. Dostarczał żywność i pomoc materialną dla rodzin internowanych w stanie wojennym. Był przesłuchiwany przez SB, kilkakrotnie w mieszkaniu przeprowadzano rewizje. W latach 80. drukował i kolportował wraz z żoną Cecylią, pracownikiem, korektorem w drukarni UAM (od 1962 do 1981), niezależne wydawnictwa. Oboje dostarczali dla podziemnych struktur m.in. papier i farbę drukarską.

Dla poznańskiej SW był to papier w ilościach wcale nie detalicznych...☺. M. in. dzięki temu mogły się ukazywać kolejne numery poznańskiego dwutygodnika SW. W zakładzie, podczas nocnych zmian, drukował okolicznościowe ulotki, wraz z kolegą Ryśkiem R., które były przez Niego wraz z Żoną rozrzucane w mieście, pozostawiane w kościołach. Od 1989 do 1995 pełnił funkcje przewodniczącego NSZ Solidarność w drukarni UAM przy ul. Heweliusza, wspierany przez żonę pełniącą funkcję sekretarza. Powierzone w zakładzie obowiązki wykonywał zawsze w poczuciu odpowiedzialności, co skutkowało niezwykłą wręcz sumiennością i oddaniem w pracy. Koleżeński w pracy, służył chętnie pomocą innym, szczególnie nowo przyjętym pracownikom. Pełen pogody ducha, zawsze skory do dowcipów i żartów.

Był żarliwym patriotą, człowiekiem głęboko wierzącym i uczciwym. Zmarł 1 maja 1995 roku. Jest pochowany na poznańskim cmentarzu w Miłostowie. Na płycie pomnika widnieje napis „Oddany Bogu, wierny Ojczyźnie”.

Mirosławie! DZIĘKUJEMY