logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Działalność wydawnicza

 zasady SW
ZASADY IDEOWE I PROGRAM
SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ 

 

czas 2 3 11 12 88 small
CZAS
ck 13 14 90 small
CZAS KULTURY
SWD
DWUTYGODNIK SW
komentarz 3 small
KOMENTARZ
SW HCP
SW HCP
PZ wojna1920 small
INNE WYDAWNICTWA

 

ALFABET REDAKTORÓW, AUTORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW CZASU, BIULETYNU SW, KOMENTARZA.

Ireneusz Adamski – prawnik, poprowadził jako naczelny ostatnie zeszyty Czasu. Dziś dyrektor poznańskiego oddziału IPN.

Renata Andracka – maszynistka; potrafiła non stop przepisywać teksty głównie Czasu. Dziś kobieta biznesu.

Władysław Balicki – ekonomista, główny komentator ekonomiczny Czasu, biuletynu SW, Komentarza, sygnujący teksty pseudonimem Jan Chobień. Dziś profesor Akademii Ekonomicznej oraz rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Ola Bessert – historyczka, filar redakcji biuletynu SW, Komentarza, współpracowniczka Czasu. Dziś dziennikarka Programu 3 TVP.

Iwona Burszta – polonistka, przekładała dla Czasu teksty z niemieckiego. Dziś pracuje w Kancelarii Prezydenta RP.

Michał Downarowicz – autor artykułów ekonomicznych w biuletynie SW i Komentarzu, radny Poznania, właściciel biura podróży.

Maciej Dybowski – prawnik, główny komentator prawny Czasu, sygnujący swoje teksty m.in. jako Anna Kotwicz. Dziś sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Basia Fabiańska – informatyczka; niezmordowana redaktorka, adiustatorka, korektorka oraz sekretarz redakcji Czasu. Dziś kuratorka w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

Jerzy Fiećko – polonista; solidna podpora organizacyjna redakcji Czasu, współredaktor biuletynu SW oraz naczelny Komentarza. Dziś adiunkt na polonistyce UAM w Poznaniu.

Włodek Filipek – polonista, twórca i pierwszy redaktor naczelny Czasu od 1984 – 1987; m.in. autor lub współautor wywiadów Czasu, współredaktor biuletynu SW i Komentarza, wykładowca historii kultury ASP w Poznaniu, publicysta. 
Zmarł nagle 23 listopada 2005 roku.

Maciej Frankiewicz – architekt, szef poznańskiej SW, inicjator i wydawca Czasu, biuletynu SW, Komentarza. Dziś wiceprezydent m. Poznania.

Anka Grupińska – anglistka; współautorka (razem z Włodkiem Filipkiem) najbardziej znaczącego tekstu Czasu - Rozmowy Markiem Edelmanem. Dziś pisarka.

Rafał Grupiński – polonista; autor kilku tekstów Czasu, sygnował artykuły m.in. pseudonimem Szymon Starowolski. Dziś wiceprezes Wydawnictwa Prószyński i S-ka, polityk.

Szymon Jabłoński – przedstawiciel i organizator SW, łącznik wydawcy z techniką SW. Dziś absolwent AR, właściciel prywatnej firmy.

Ryszard Kaja – grafik, projektant okładki Czasu. Dziś scenograf w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Marcin Kęszycki – autor lub współautor kilku istotnych wywiadów Czasu. Aktor Teatru ósmego Dnia.

Feliks Kubiak – prawnik, przekładał m.in. artykuły francuskojęzyczne dla Czasu, biuletynu SW, Komentarz. Autor kilku artykułów. Zmarł w 1991 roku.

Jacek Kubiak – polonista, znawca problematyki niemieckiej, komentował niemiecka scenę polityczną w Czasie. Dziś producent telewizyjny.

Roman Kubicki – filozof, stały felietonista, pisał także recenzje filmowe. Dziś profesor filozofii w UAM oraz prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu.

Szymon Łukasiewicz – przedstawiciel SW, autor kilku artykułów, makiety pism przekazywał do drukarni SW. Dziś pracownik Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.

Leszek Nowak – filozof, autor kilku artykułów o tematyce filozoficznej. Dziś emerytowany profesor UAM, członek PAN.

Nina Nowakowska – anglistka, publicystka polityczna i redaktorka Czasu, przekładała też teksty z angielskiego. Dziś komentator w Radio Merkury w Poznaniu.

Andrzej Piątek – grafik, projektant winiet Czasu.

Łucja Pohl – malarka zajmująca się tkaniną artystyczną, projektantka okładki pierwszego numeru Czasu.

Krzysztof Podemski – socjolog, udostępniał i komentował w Czasie badania socjologiczne. Dziś profesor socjologii w UAM w Poznaniu.

Piotr Śliwiński – polonista, komentował wydarzenia literackie w biuletynie SW, Komentarzu. Dziś profesor polonistyki UAM.

Zofia Ziółkowska – anglistka, redaktorka i „etatowa” tłumaczka tekstów angielskich głównie dla Czasu. W jej mieszkaniu przy ul. Saperskiej 39 w Poznaniu przygotowywano Czas oraz biuletyn SW. Dziś lektorka języka angielskiego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Marek Ziółkowski – socjolog, udostępniał i komentował w Czasie badania socjologiczne. Dziś profesor socjologii w UAM i Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie