logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Konferencja IPN o SW w Poznaniu

poniedziałek, 29 czerwiec 2015 22:52

 Program konferencji
Organizacja „Solidarność Walcząca” w Wielkopolsce w latach 1983 – 1990
zorganizowanej w dniach 9 – 10 października 2008 roku
przez Oddział Poznański Instytutu Pamięci Narodowej
pod patronatem Przewodniczącego Organizacji „Solidarność Walcząca”
dr Kornela Morawieckiego

 

I dzień - 9 października 2008
Miejsce obrad: Sala posiedzeń PTPN,
Ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

9:15 Otwarcie konferencji  
     
  Sesja I: Działalność i program Organizacji „Solidarność Walcząca”  
     
9:30-10:00 Kornel Morawiecki, Geneza powstania Solidarności Walczącej.  
10:00-10:30 Grzegorz Waligóra (OBEP IPN we Wrocławiu), Formy i metody działalności „Solidarności Walczącej”. pdf icon
10:30-11:00 Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN w Poznaniu), Myśl polityczna Organizacji „Solidarność Walcząca” 1982 – 1990.  
11:00-11:30 Jerzy Pietraszko (Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej), „Solidarność Walcząca” – słuszne i wyimaginowane obawy przed chaosem. pdf icon
     
11:30-12:00 Przerwa  
     
12:00-12:30 Hanna Labrenz - Weiss(BStU), Działacze „SW” w dokumentach STASI.  
12:30-13:00 bigniew Rutkowski, Współpraca Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia (Stuttgart) i Organizacji „Wolna Polska” (USA) z Organizacją „Solidarność Walcząca”.  
13:00-13:30 Maciej Frankiewicz (Urząd Miejski, Poznań), Solidarność Walcząca i Partia Wolności wobec Okrągłego Stołu.  
13:30-14:30 Dyskusja nad referatami  
     
14:30-16:00 Przerwa obiadowa  
     
  Sesja II: Organizacja „Solidarność Walcząca” w Wielkopolsce  
     
16:00-16:30 Przemysław Zwiernik (OBEP IPN w Poznaniu), Wybrane aspekty działalności „Solidarności Walczącej” Oddział w Poznaniu w latach 1983 – 1990.  
16:30-17:00 Grażyna Schlender (Archiwum Państwowe w Kaliszu), „Solidarność Walcząca” w Południowej Wielkopolsce.  
     
17:00-17:15 Przerwa  
     
17:15-17:45 ks. Jarosław Wąsowicz (Towarzystwo Salezjańskie), Działalność „Solidarności Walczącej” w Pile.  
17:45-18:15 Elżbieta Wojcieszyk (OBUiAD IPN w Poznaniu), SB wobec „Solidarności Walczącej” w województwie konińskim w latach 1982 – 1990.  
18:15-19:00 Dyskusja nad referatami  
     

 

 

II dzień – 10 października 2008
Miejsce obrad: Sala posiedzeń PTPN,
ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu

  Sesja III: Działalność wydawnicza „Solidarności Walczącej” w Wielkopolsce  
     
9:30-10:00 Arkadiusz Małyszka (OBUiAD IPN w Poznaniu), Relacje między „Solidarnością Walczącą” w Poznaniu, a innymi organizacjami opozycyjnymi w latach 1983 – 1990.  
10:00-10:30 Rafał Grupiński, „Czas Kultury” – prymat estetyki nad polityką. pdf icon
10:00-10:30 Jan Olaszek, Dwutygodnik „Solidarność Walcząca” Oddział Poznań.  
10:30-11:00 Marcin Podemski (OBEP IPN w Poznaniu), Publicystyka poznańskiej Solidarności Walczącej na przykładzie Czasu (1984 – 1988) i Komentarza (1988). pdf icon
11:00-11:30 Przemysław Janiszewski (IH UAM), Organizacja „Solidarność Walcząca” w syntezach i monografiach najnowszej historii Polski (1989-2007). pdf icon
     
11:30-12:00 Przerwa  
     
12:00-12:30 Dyskusja nad referatami  
12:30-14:00 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych działaczy i współpracowników „Solidarności Walczącej”: Jerzy Fiećko, Maciej Frankiewicz, Rafał Grupiński, Kornel Morawiecki.  
14:00 Podsumowanie konferencji.  
     
     
     

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

Wystawa IPN na Starym Rynku o Solidarności Walczącej w Poznaniu