logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Ktoś, kiedyś

Jedna z opowieści Anioła Rilkego
snuje wątek w czas późnej jesieni,
gdy chłód przepadłych chwil ściska skronie,
nieprzejednany cień przenika kruche kości,
a listy i maile od znajomych przyjaciół
nie przynoszą jasnych odpowiedzi.
W żadnym z komentarzy o tym,
co dzieje się wokół łoża i ambony
nie sposób odkryć sensu ponad
z dawien dawna wiadome.

Odchodzenie w szarfach, żalach,
upadanie na kolana w proch,
wołanie o lampę oliwną.
Błądzenie śladami Cieni ścieżką
osobną, którędy jeszcze nikt
nie przeszedł.

Kruszenie się w sobie,
odpadanie od sylab, które ktoś
poskłada – kiedyś.