logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Chmielewski Henryk

Henryk Chmielewski urodził się 22 maja 1926 roku w rodzinie inteligenckiej - ojciec był wykładowcą Politechniki Poznańskiej, matka wychowywała szóstkę dzieci. W 1952 roku ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej a całe swoje zawodowe życie związał z budownictwem. Swe zainteresowania urbanistyczne, ekologiczne i prawem pracy realizował biorąc czynny udział m.in. w powstaniu hotelu „Merkury” w Poznaniu, hotelu „Orbis” w Krakowie, Kliniki fundacji Kennedy, ściany wschodniej w Warszawie. Był biegłym sądowym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Z ruchem niepodległościowym związany był od lat 50. W stanie wojennym wspomagał podziemną działalność NSZZ Solidarność, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej. Pomagał osobom ukrywającym się, uciekającym przed więzieniem i aresztowaniem. W stanie wojennym dwukrotnie w jego mieszkaniu przeprowadzano rewizje, był zatrzymany na 48 godzin. Henryk Chmielewski wspomagał poznański oddział Solidarności Walczącej od 1985 roku. Był bliskim współpracownikiem naszej organizacji. Zajmował się m.in. kolportażem niezależnej prasy SW i innych wydawnictw niepodległościowych. Nigdy nie odmawiał pomocy. Był jedną z osób które przywoziły z Warszawy i Wrocławia do Poznania wydawnictwa konspiracyjne. Zawsze obecny, brał czynny udział w wolnościowych manifestacjach organizowanych w Poznaniu w latach 80. Działał na rzecz swobód demokratycznych, legalizacji NSZZ Solidarność, uwolnienia więźniów politycznych. Był inicjatorem tablicy na poznańskiej Kaponierze, upamiętniającej tragiczną śmierć Romana Cieślewicza - dziennikarza Głosu

Wielkopolskiego, zamordowanego przez ZOMO po manifestacji 13 lutego 1982 roku.
Zapamiętaliśmy Go jako człowieka pełnego pogody ducha, życzliwego i prostolinijnego. Uczciwy i ofiarny dla innych był bez reszty oddany sprawie niepodległości kraju. Zmarł 26 grudnia 2003 roku. Jest pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

Henryku DZIĘKUJEMY!