logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Nisiewicz Roman

Roman Nisiewicz, ur. 21 X 1951 w Pile. Ukończył Technikum Budowlane (1977).
W trakcie nauki w TB ślusarz, monter instalacji sanitarnych: 1965-1969 w Pilskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1969-1971 w Zakładach Naprzwczych Taboru Kolejowego w Pile, 1971-1974 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym, 1974-1975 w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1975-1988 pracownik  Zakładów Sprzętu Oświetleniowego Polam-Piła.

27-30 VIII 1980 wspomagał strajk w ZSO Polam-Piła; od IX 1980 w „S”, współorganizator zakładowych struktur „S”; członek KZ, Komisji Wydziałowej.
13 XII 1981 na spotkaniu w jego mieszkaniu podjęto decyzję o dalszym działaniu „S” z Polam-Piła w podziemiu; przewodniczący TKZ, jako przedstawiciel Polam-Piła członek RKW „S” w Pile. Współpracownik, współorganizator druku, kolporter pism podziemnych: „Lecha”, „Robotników ’83”, „Protestu”, zaangażowany w zbieranie składek związkowych na pomoc prześladowanym i rodzinom internowanych. 24 IV 1982 zatrzymany, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 25 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu ponownie działacz RKW, TKZ; do 1989 sygnatariusz licznych petycji do władz w obronie więzionych za przekonania; nadal współpracownik pism podziemnych: „Lech”, „Robotnicy ’83”, „Protest”, kolporter; w kontakcie z działaczami z Poznania, m.in.: Januszem Pałubickim, Maciejem Frankiewiczem, Szymonem Łukasiewiczem 1983-1986 współpracownik pilskiej i poznańskiej  Solidarności Walczącej; 13 X 1983 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie WUSW w Pile, 28 XI 1983 zwolniony. 1984-1986 uczestnik emisji audycji podziemnego Radia „S” w Pile. W 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 1983-1987 współorganizator, nast. działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Pile; 1987-1989 współorganizator manifestacji ekologicznych, protestów przeciwko hałasowi z lotniska wojskowego. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
Od 1989, po powtórnej rejestracji „S” nie podjął dalszej działalności związkowej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Oddział w Pile, Stowarzyszenia Internowani.pl. Od 1989 do 1998 prowadził własną działalność gospodarczą.
2 VIII 1982 – 2 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Pile w ramach SOR krypt. Instalator.