logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Grupińska Anka

Hanka (Anka) Grupińska (z d. Jakubowska), ur. 9 XI 1956 w Koszalinie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia angielska (1980).

1977–1980 członkini SKS w Poznaniu, kolporterka wydawnictw KOR, następnie KSS KOR; zaangażowana w wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Krytyki”; uczestniczka wykładów TKN; 1976–1988 udostępniała własną bibliotekę wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 kolporterka na terenie Poznania „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „KOS-a”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Obecności”; dzięki kontaktom z Zygmuntem Warszą, środowiskiem „Pulsu” i „Aneksu” w Londynie, Ireną Lasotą w USA, AFL-CIO, środowiskiem Partii Zielonych we Frankfurcie i Berlinie Zachodnim pozyskiwała sprzęt, materiały poligraficzne, środki finansowe przede wszystkim na rzecz Solidarności Walczącej. 1981–1982 nauczycielka jęz. angielskiego w VIII LO w Poznaniu, zwolniona z pracy, 1982–1984 lektor jęz. angielskiego w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie, 1984–1988 bez zatrudnienia, utrzymywała się z korepetycji. Od 1983 wspierała Oddział SW w Poznaniu; współzałożycielka pism podziemnych: „Czas”, „Czas Kultury”, autorka, tłumaczka, redaktorka, organizatorka prac wydawniczych (lokale, sprzęt poligraficzny, transport); kolporterka ulotek, kaset audio, wideo, tzw. cegiełek i in. wydawnictw okolicznościowych na terenie HCP, Liceum Plastycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, VIII LO, UAM; udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby działalności wydawniczej. 1984–1988 współorganizatorka wydawania „Veta” (transport, lokal); współorganizatorka manifestacji SW, zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzinom; zbierała informacje o represjach, wspierała merytorycznie i organizacyjnie Radio „S”. Kilkakrotnie zatrzymywana przesłuchiwana, rewizje w mieszkaniu.

1990–1994 attaché kulturalny w Ambasadzie RP w Tel Awiwie. Dziennikarka, autorka licznych publikacji, książek nt. historii polsko-żydowskiej, wystaw, projektów historii mówionej i projektów edukacyjnych; dla Fundacji Ośrodka Karta zrealizowała autorski projekt Pamiętanie Peerelu. Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 19561989, koordynowała serię wydawniczą Pamiętanie Peerelu.

W 2008 odmówiła przyjęcia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Nigdy nie uczestniczyła, jak mówi, w życiu politycznym. Jej zaangażowanie w latach 70. i 80. było obywatelskim zaangażowaniem społecznym.

 

Anna Grupińska lata 80 XX w

Anna Grupińska lata 80 XX w.

 

Anna Grupińska z Rafałem Grupińskim lata 80 XXw

Anna Grupińska z Rafałem Grupińskim lata 80 XX w.