logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Ruta-Solarska Elżbieta Maria

Ruta-Solarska Elżbieta Maria, ur. 22 stycznia 1959 w Poznaniu. Absolwentka historii- archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1982).

W latach 1979-82 zaangażowana w niezależnym ruchu studenckim na UAM.

Działaczka „Solidarności” (1982-1989) i „Solidarności Walczącej” (1983-1989).

Zajmowała się kolportażem prasy niezależnej, książek, ulotek i innych wydawnictw opozycyjnych. W latach 1983-1989 współpracowała przy redagowaniu „Solidarności Walczącej” oraz „Hipolita” i innych tytułów niezależnej prasy zakładowej w Poznaniu.
W jej rodzinnym domu drukowano „SW”, „Hipolita”, ulotki i kalendarze SW. W okresie od 1982-1985 była jednym z kolporterów wydawnictw niezależnych na terenie Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski – Poznań (HCP). We współpracy z działaczami Solidarności leszczyńskiej organizowała również kolportaż prasy i wydawnictw niezależnych na terenie Leszna.

W latach 1985-1989 zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu. Współorganizatorka niezależnej akcji oświatowej w środowisku Solidarności Rolników Indywidualnych. Współorganizatorka pomocy dla więźniów politycznych, osób represjonowanych i ich rodzin. Zaangażowana w poznańskiej grupie Kościelnej Służby Porządkowej pełniącej dyżury przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

Uczestniczka niezależnych manifestacji i protestów w latach osiemdziesiątych w Poznaniu. Wspierała strajk na terenie HCP (22-23.08.1988 r. – łączność ze strajkującymi na Fabryce W-9, zaopatrzenie w żywność), uczestniczyła w Strajkowym Porozumieniu Grup Opozycyjnych, wydającym i kolportującym okolicznościowe ulotki i prasę, m. in. „Poznański Biuletyn Strajkowy”.

W latach 1988-1989 pośredniczyła w kontaktach TZR „S” w Lesznie z poznańskimi działaczami „SW” i „S”, współorganizując wsparcie dla powstających struktur związkowych na ziemi leszczyńskiej oraz druk w poznańskiej drukarni „SW” pisma „Solidarność Leszczyńska”.

W latach 1987-1989 współorganizatorka i uczestniczka protestów przeciw budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

Od 1988–1990 r. członkini Komitetu Okręgowego PPS w Poznaniu. Uczestniczka I Kongresu PPS (IV 1989), wybrana do Rady Naczelnej. Wystąpiła z PPS w proteście przeciw rosnącym wpływom b. członków PZPR.

Członek założyciel Komitetu „S” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Pakujących w Poznaniu.

Wielokrotnie zatrzymywana (m.in. 13.02.1981 r.; 28-30.08.1985 r.; 21.01.1988 r.) rewidowana i przesłuchiwana przez SB, rewizje przeprowadzane były przez funkcjonariuszy SB w domu rodzinnym i miejscu pracy. W ramach ogólnopolskich akcji prewencyjnych SB przeprowadzała z nią rozmowy „dyscyplinujące”, próbując nakłonić ją do zaniechania działalności opozycyjnej.

Inwigilowana w ramach m.in. SOS „Ikar”(1980), SOS kryptonim „Historyk” (1985), SOS kryptonim „Kleryk” (1986), SOR kryptonim „Opór” (1987), SOR kryptonim „Strajk” (1988-1989), SOR kryptonim „Związek” (1988-1989). Rozpracowywana przez Wydział V KWMO w Poznaniu w ramach SOS kryptonim „Mewa” (1988).

W latach 1982-1984 r. zatrudniona w Bibliotece Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (HCP), (1984-1986) w Bibliotece Głównej UAM w Poznaniu, (1986-1989) w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Pakujących w Poznaniu, (1989-1994) kustosz w Archiwum PAN w Poznaniu, (1991-1992) w Biurze Pełnomocnika Likwidatora Majątku b. PZPR w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, (1994-1997) w Radiu „Merkury” w Poznaniu , (1997-2000) kierownik Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, (2000-2006) kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowania i Obsługi Magazynów Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, (2006-2007) główny specjalista ds. ochrony informacji Poczty Polskiej w Warszawie. Od 2008 r. zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na stanowisku Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych (2009), zastępcy dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr (2010), a od 2016 r. Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego.

Odznaczona Medalem „Solidarności Walczącej” (2011).

[nota biograficzna na podstawie biogramu przygotowanego przez panią Aleksandrę Pietrowicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu do Encyklopedii Solidarności]

fot 2

fot 1