logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Fabiańska Barbara

Barbara Fabiańska, ur. 12 X 1957 w Poznaniu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka (1984), studium podyplomowego w zakresie muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005).

1980–1983 w NZS PP; IX–X 1980 współzałożycielka NZS PP i struktury międzyuczelnianej, 3–6 IV 1981 delegatka na I KZD NZS w Krakowie; członek międzyuczelnianej komisji ds. ustawy o szkolnictwie wyższym; redaktor pisma NZS PP „Errata”. XI–XII 1981 członek KS PP strajku studenckiego w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym i usunięcia rektora Hebdy.

I–X 1982 działaczka podziemnego NZS PP, organizatorka działalności wydawniczej i kolportażu, założycielka podziemnej drukarni sygnowanej dwiema nazwami: Drukarnia im. 13 grudnia i Drukarnia im. Romka Strzałkowskiego. Współorganizatorka akcji protestacyjnych w Poznaniu. 4 X 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ KWMO i AŚ przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, 1 IV 1983 zwolniona, 9 V 1983 wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z postępowanie wobec niej umorzono. 1984-1989 współpracownik podziemnego Wydawnictwa Karta w Warszawie (m.in. gromadziła poznańskie wydawnictwa podziemne, autorka tekstu do książki Polityczni, 1986). 1985–1987 zatrudniona w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ameprod; 1985–1988 sekretarz redakcji podziemnego pisma „Czas”. 1987–1989 pracownik Osiedlowego Domu Kultury „Słońce” (współorganizatorka niezależnego Klubu „Słońce” konsolidującego poznańską opozycję). 1987–1991 założycielka i kier. Archiwum Wschodniego Oddział w Poznaniu. Od 1989 członek SDP.

W 1989 sekretarz redakcji informatora wyborczego KO „S” w Poznaniu „Głos Wolny”, 1990 pisma „Obserwator Wielkopolski” oraz dziennikarka TVP Odział w Poznaniu. Od 1990 autorka artykułów historycznych m.in. dla „Kroniki Miasta Poznania” i Oficyny Wydawniczej Volumen w Warszawie, reportaży telewizyjnych, filmów dokumentalnych, (m.in. w 2002 Dekret, w 2006 Zbuntowane miasto. Ocalona pamięć o Powstaniu Poznańskim 1956), wystaw, m.in.: w 2000 Jestem wolnym Polakiem, w 2005 Odrobina koniecznej odwagi, w 2006 Zbuntowane miasto. Poznański Czerwiec 1956 (w czterech edycjach językowych – wystawa prezentowana m.in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Parlamencie Austrii, na uniwersytetach: wiedeńskim i amsterdamskim), Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej. Między traktatami pokojowymi wielkich mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919. W 1991 sekretarz redakcji, 1992-1995 redaktor wydawnictwa i pisma „Karta”, wiceprezes Fundacji Karta, założycielka i kierownik poznańskiego Ośrodka Karta. W 1995 zatrudniona w Teatrze Ósmego Dnia. 1996-2003 właścicielka prywatnej firmy wydawniczej. Od 2004 kier. Działu Naukowo-Wystawienniczego w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu; kurator i współautorka scenariuszy ekspozycji stałych oddziałów WMWN: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (2007), Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (2009), autorka książki Być wolnym Polakiem. Kronika Wielkopolskiej Solidarności 1980–1981 (2000), współautorka albumu Poznańska opozycja demokratyczna 1981–1989 w obiektywie Jana Kołodziejskiego (2011), autorka biogramów w Encyklopedii Solidarności (t. 1-2, 2010, 2012). Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt dorobku w dziedzinie kultury (2006); odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2011), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016), Nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii” (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Encyklopedia Solidarności http://www.encysol.pl/wiki/Barbara_Fabia%C5%84ska