logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Daszkiewicz Piotr

Pierwszy kontakt z „bibułą” miałem jeszcze przed sierpniem. Potem w okresie „S” brałem udział w obu strajkach studenckich. Od początku stanu wojennego kolportowałem liczne książki i najważniejsze pisma poznańskie oraz z innych miast - organizowałem m.in. przerzuty wydawnictw z Krakowa i z Warszawy. Pisma Solidarnosci Walczącej trafiały do naszego kolportażu jeszcze przed podpisaniem « oficjalnej współpracy ».
Organizowałem kolportaż oraz zajmował się drukiem i redagowaniem "Strzechy" i "Ceglarza", sporadycznie drukowałem także ulotki. Brałem udział w organizacji druku w Poznaniu "Tygodnika Mazowsze" (współorganizowałem przerzut matryc na kliszach z Warszawy). Pomagałem w organizowaniu przerzutów sprzętu poligraficznego i informatycznego z Francji do Polski. Od 1984 r. związany byłem z Liberalno-Demokratyczną Partią "Niepodległość". Od 1986 r. kierowałem Wielkopolskim Oddziałem L-DP "N" i byłem członkiem Rady Politycznej. Po wyjeździe na emigrację w 1987 r. byłem we Francji jednym z założycieli "Solidarności z Solidarnością" Regionu Wielkopolska, współpracowałem z "Kontaktem", a także z Instytutem Literackim w Maisons-Laffite i z członkami L-DP "N" przebywającymi na emigracji. Już z emigracji śledziłem powstawanie Poznańskiego Porozumienia Wyborczego "Solidarność i Niepodległość", które Wielkopolski Oddział LDP"N" tworzył razem z poznańską "Solidarnością Walczącą".