logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Grzybowski Andrzej

Urodziłem się 15.01.1948 r. w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1962 r. rozpocząłem naukę w ZSZ przy HCP. Zakłady H. Cegielskiego opłacały ZUS już w szkole, gdyż praktyki odbywaliśmy na produkcji. Tak, że staż pracy biegł mi 1962 r. Po ukończeniu ZSZ podjąłem pracę na Wydziale W - 2, gdzie pracowałem aż do poboru do wojska w kwietniu 1968 r. Do cywila wyszedłem w kwietniu 1970 r. Wróciłem do HCP na Wydział Energetyczno - Remontowy WR.

W 1980 r., zresztą jak wielu moich kolegów, tworzyliśmy NSZZ "Solidarność" w HCP. Po ogłoszeniu stanu wojennego przez Jaruzelskiego przeprowadzono ze mną rozmowę ostrzegawczą. Ja jednak dalej byłem czynnym członkiem NSZZ "Solidarność". Internowano mnie w listopadzie 1982 r. Umieszczony zostałem w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Jedynym uzasadnieniem było, cytuję : "Obywatel pozostając na wolności mógłby wywoływać niepokoje społeczne".

W lutym 1983 r. aresztowano mnie ponownie. Wyszedłem na wolność w lipcu tego samego roku, po ogłoszeniu amnestii. Jednak nadal zajmowałem się kolportażem i drukiem nielegalnych wówczas wydawnictw. Uczestniczyłem również w zebraniach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Doprowadziło to do ponownego aresztowania w maju 1986 r. Uwolniono mnie na mocy amnestii w sierpniu 1986 r. Przeprowadzono ze mną ponownie rozmowę ostrzegawczą, proponując przy tym współpracę z SB. Gdy odmówiłem zmuszono mnie do zwolnienia się z HCP. Współpracowałem z "Solidarnością Walczącą", której w Poznaniu szefował śp. Maciej Frankiewicz. Uczestniczyłem w wielu demonstracjach, kolportażu i druku SW. Miałem z tego tytułu wiele przykrości ze strony SB. Dzięki protekcji kilku osób podjąłem pracę w Spółdzielni Pracy "Wenus". Współorganizowałem Punkt Wydawania Leków dla pracowników HCP i nie tylko. Leki te pochodziły z zagranicznych darów. Często zatrzymywano mnie na 48 godzin. Wielokrotnie stawałem przed Kolegium Karnym za działalność polityczną - ostatnie kolegium dostałem za współorganizowanie strajku 22 - 23 sierpnia 1988 r. w HCP. Nękano mnie aż do 3 maja 1989 r. wyznaczając termin rozprawy. Nie stawiłem się, uzasadniając w liście do Przewodniczącego Kolegium, że w święta Kościelne i Państwowe nie włóczę się po Kolegiach. Dano mi wreszcie spokój.

Od 1985 r. pełniłem zaszczytną Służbę przy Grobie bt Ks. Jerzego Popiełuszki. Z tego powodu SB bardzo często wzywała mnie na rozmowy

Od 1989 r. jestem na rencie. Wróciłem do HCP. Podjąłem pracę w wykonywanym zawodzie spawacza na pół etatu. Od 2008 r. jestem na emeryturze. Moja emerytura wynosi 1500 zł. Spowodowane to jest tym, że od 1980 r. nie dostawałem żadnych podwyżek. Obecnie udzielam się w Stowarzyszeniu "Poznański Cze1wiec 1956r.", w którym to jestem wieloletnim członkiem Komisji Rewizyjnej. Od 1986 r. do 1988 r. należałem do Polskiej Patiii Socjalistycznej. Byłem członkiem Prezydium tej Partii w Poznaniu. Wystąpiłem w 1988 r. ze względów światopoglądowych.

Brałem też udział w protestach przeciwko budowie Elektrowni Atomowej w Klempiczu. Zostałem za to postawiony przed Kolegium w Szamotułach. Ukarano mnie wysoką grzywną. Przez cały czas mej działalności, moją rodzinę i nmie, wspierała liczna grupa przyjaciół i ludzi mi życzliwych. Ogromną pomoc prawną i cierpliwość okazywał mi - przez cały czas - Pan mecenas Jerzy Pomin. Doskonały prawnik i Przyjaciel, bardzo odważny człowiek.

Posiadam odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi - nadany przez Prezydenta RP - 20 l O r.
  • Krzyż Wolności i Solidarności - nadany przez Prezydenta RP - 2013 r.
  • Zasłużony Działacz Kultury - nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2001 r.

Andrzej Grzybowski