logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Sulikowska Jadwiga

Jadwiga Sulikowska „Jaga”

W tym roku (2015) zmarła Jadwiga Sulikowska „Jaga”, osoba, która w latach osiemdziesiątych wywierała ogromny wpływ na funkcjonowanie poznańskiej podziemnej opozycji solidarnościowej. „Jaga” znana była przede wszystkim z działalności w podziemnym radio. Była jedną z kilku osób inicjujących powstanie „Radia Solidarność Region Wielkopolska”, później jako szefowa kierowała radiem do końca jego funkcjonowania. Tworzyła audycje od początku (pomysł na temat przewodni audycji, zebranie i opracowanie materiałów) do końca (redagowanie tekstów, nagrywanie audycji – spikerka, organizowanie mieszkań do emisji). Często fizycznie emitowała audycje. Budowała (uzupełniała o nowych członków) kolejne grupy, opracowała rotę przysięgi i odbierała przysięgę od kolejnych członków grupy. Pod jej kierownictwem radio bardzo prężnie funkcjonowało, w 1984 roku uważane było za jedno z najprężniej działających w kraju (Radio Wolna Europa 25 listopada 1984). W radio działała do 89 roku. Oprócz tego pomagała różnym podziemnym grupom (m.in. projektowała i drukowała ulotki, kalendarze, szkoliła drukarzy), współpracowała z „Solidarnością Walczącą” – projektowała kalendarze, była autorką projektów wielu okładek czasopism i książek wydawanych przez poznański oddział Solidarności Walczącej. W 1984 roku była bliska uruchomienia regularnego dwutygodnika informacyjnego, który wydawać mieli członkowie ówczesnej grupy Radia Solidarność. Plany pokrzyżowała utrata lokalu. „Jaga” miała wiele pomysłów, które przeradzały się w konkretne działania. Dlatego przez całą dekadę nie miała właściwie życia osobistego, cała oddała się „sprawie”. Po 89 roku „Jaga” jako osoba , która, jak to się mówi, „nie potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości” została praktycznie sama. Była mocno schorowana. Potrzebowała pomocy, ta pomoc jej się należała. Nie otrzymała jej w wystarczającym zakresie. Zostało przy niej kilka osób, które w miarę możliwości próbowały jej ułatwić życie w nowej, pięknej i zasobnej Polsce.

Paweł Napieralski

13.Prezentacja grafik Jadwigi Sulikowskiej w ośrodku noclegowym Wilga