logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Oświadczenie w sprawie księdza Michała Olszewskiego - Stowarzyszenie "NIEZŁOMNI"

czwartek, 04 lipiec 2024 07:43

Stowarzyszenie Niezłomni, zrzeszające więźniów sumienia czasów panowania w Polsce reżimu komunistycznego, stanowczo protestuje przeciw uwięzieniu i nieludzkiemu traktowaniu księdza Michała Olszewskiego - kapłana Kościoła rzymsko – katolickiego.
Losowi księdza Michała z narastającym oburzeniem i niepokojem przyglądamy się od dnia jego aresztowania. Zapoznając się ze stawianymi mu zarzutami poddajemy w najdalej idącą wątpliwość zasadność skierowanych przeciw niemu represji a każdy kolejny ich akt ugruntowuje nas w przekonaniu, że stanowią one pozbawioną podstaw merytorycznych realizację zapowiedzi jednego z naczelnych funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej o „konieczności opiłowywania katolików”.

Pełna treść oświadczenia: Dokument do pobrania