logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Prawda Jest Ciekawa – gazeta obywatelska

piątek, 27 styczeń 2023 22:59

Drodzy, kochani,

 

W związku z wydaniem Prawda Jest Ciekawa – gazeta obywatelska systematycznie otrzymujemy kolejne dowody życzliwości i wsparcia.

Zależy nam na tworzeniu gazety z interesującymi opiniami i wartościowymi artykułami, która będzie ceniona przez czytelników i sympatyków idei Solidarności Walczącej. Chcemy, by docierała ona do wszystkich środowisk solidarnościowych, które się identyfikują z naszą działalnością podziemną, a także do tych czytelników, którzy szukają prawdy o otaczającej nas rzeczywistości.

Chcemy realizować testament Kornela Morawieckiego, dla którego  jedną z najwyższych wartości była solidarność, jako zasada moralna. Apelujemy do drogich czytelników, by wspierali nas w tym godnym dziele. Wierzymy, że myśl Kornela Morawieckiego nieustannie winna być rozwijana na łamach pisma Prawda Jest Ciekawa – gazeta obywatelska. Ma to  tworzyć warunki dla solidarnościowej wspólnoty, w której każdy życzliwy ludziom i naszej inicjatywie pogląd będzie szanowany.

Pragniemy pracować dla dobra naszej Ojczyzny.

Obecny numer dwutygodnika dołączamy do korespondencji, równocześnie informujemy, że wszystkie edycje zamieszczamy na stronie: www.prawdajestciekawa.pl

a także: http://www.sw.poznan.pl/index.php/gazeta

Autorzy gazety Prawda Jest Ciekawa