logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Ostatenie pożegnanie Adama Łotockiego

czwartek, 02 grudzień 2021 06:41
W ostatnią sobotę listopada pożegnaliśmy Adama Łotockiego na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu na którym spoczywa już kilkoro działaczy Solidarności Walczącej.
 
Adam Łotocki od czerwca 1982 był członkiem Solidarności Walczącej we Wrocławiu, w której oprócz drukowania zajmował się łącznością z nowopowstającymi ogniwami organizacji. Organizował druk pism tajnych komitetów Solidarności kilku zakładów pracy. W czasie największej fali aresztowań w roku 1983 i 1984 dokonywał brawurowych ewakuacji sprzętu i materiałów drukarskich z lokali, do których już jechało SB. Aresztowany kwietniu 1984 i zwolniony z braku twardych dowodów był nękany kolejnymi zatrzymaniami na 48 godzin. Odwetem za bezskuteczność przesłuchań było zwolnienie go z pracy. Wraz z jego odejściem utraciliśmy piękną postać, zasłużoną w walce o wolność Polski i wyzwolenie świata z okowów komunizmu. Kilkanaście metrów od jego grobu od niespełna roku znajduje się mogiła Małgosi Brzozy, jednej z jego niegdysiejszych współpracowniczek.
 
Za: Artur Adamski "Odszedł Adam Łotocki", Gazeta Obywatelska Nr 259, 3-16 grudnia 2021, str.: 8-9.
 
 
Zdjęcia z pogrzebu Adama Łotockiego na Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu 27 listopada 2021 roku:

PHOTO 2021 11 27 14 44 56
 
PHOTO 2021 11 27 14 44 57
 
PHOTO 2021 11 27 14 44 57 1
 
PHOTO 2021 11 27 14 44 57 2