logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Stanowisko, zlustrowanych przez IPN, niekoncesjonowanych działaczy opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej lat 70-80-tych, w sprawie skandalicznego zachowania lewackich europarlamentarzystów brutalnie atakujących Polskę i premiera M. Morawiec

piątek, 22 październik 2021 19:44

Warszawa, 19.10.2021


Stanowisko, zlustrowanych przez IPN, niekoncesjonowanych działaczy opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej lat 70-80-tych,
w sprawie skandalicznego zachowania lewackich europarlamentarzystów brutalnie atakujących Polskę i premiera Mateusza Morawieckiego

 

Szanowny Panie Premierze,

Obserwując na forum Parlamentu Europejskiego dzisiejsze bezpardonowe ataki na Pańską osobę, jako przedstawiciela Państwa Polskiego, w ramach tzw. debaty: „Kryzys praworządności w Polsce, a prymat prawa unijnego”, wyrażamy całkowite poparcie dla zaprezentowanego przez Pana stanowiska.

To godne i rzeczowe wystąpienie spotkało się z oburzającą i niesprawiedliwą krytyką wielu europarlamentarzystów z lewackich partii w PE: m.in. z Europejskiej Partii Ludowej, Renew Europe, Grupy Tożsamość i Demokracja oraz Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Głównie dotyczy to przedstawicieli Niemiec i Hiszpanii. Szczególnie oburzająca była wypowiedź Guy ver Hofstadta, w której porównywał sytuację dzisiejszej Polski i wybrany przez Polaków rząd, posiadający większość parlamentarną, do czasów przedrozbiorowych. To skandaliczna wypowiedz zawierająca GROŹBĘ - powtórki z końcówki XVIII wieku?

Również godne najwyższego potępienia było wystąpienie Niemców – przewodniczącej Ursuli von der Leyen oraz Manfreda Webera –szefa największej frakcji w izbie Europejskiej Partii Ludowej, który „dziękował” Donaldowi Tuskowi za organizację antyrządowych demonstracji w Polsce w ostatni weekend.

Tak właśnie ostatecznie ujawniła się, i całkowicie obnażyła, Piąta Kolumna polskojęzycznych pseudoreprezentantów naszego kraju w osobach: Lewandowskiego, Sikorskiego, Halickiego, Arłukowicza, Buzka, Biedronia, Adamczewskiej, Spurek, Kohuta i bolszewickich czynowników: Belki, Millera i Cimoszewicza. To oni w sposób niebywale kłamliwy i napastliwy szkalowali nasz naród i wykazali tym samym, tak jak ich wódz Donald Tusk, że w razie zagrożenia przez zbrojny konflikt, staną ZAWSZE po stronie agresora. Co więcej gotowi są do wszelkiej prowokacji wobec Polaków, niczym Niemcy w 1939 r. w ramach tzw. „Prowokacji Gliwickiej”.

Rodzi się pytanie, czy te lewackie, internacjonalistyczne antypolskie osobniki mają już gotowe „listy proskrypcyjne”, które uruchomią natychmiast po potencjalnym najeździe na Polskę agresora/agresorów. Po ich pełnych nienawiści wystąpieniach można domniemywać, że są gotowi na wszystko, aby tylko przejąć z powrotem władzę w naszym kraju.

Z dzisiejszej „dyskusji” należy wyciągnąć taki wniosek, że podpisywanie jakichkolwiek umów „europejskich”, to podpisywanie umowy z szulerem, że to, jak w 1921 podpisanie Traktatu Ryskiego i pokładanych w nim złudnych nadziejach i zaufaniu. Bo czym dziś są uzgodnienia z Unią Europejską?! Poczynając od Traktatów w Maastricht - 1992, i Lizbonie – 2007, przez „Zielony Ład”, „Fit for 55”, aż po zeszłoroczne uzgodnienia dotyczące Funduszu Odbudowy i wieloletniego budżetu UE, które to unijni technokraci obwarowali tzw. powiązaniem z praworządnością.

Kompromis osiągnięty 20.07.2020 i ogłoszony przez premierów Polski i Węgier. że – w wyniku rozmów – odrzucono tzw. zasadę „pieniądze za praworządność” i zastrzeżono również, że wszelkie decyzje zatwierdzać będzie Rada Europy, gdzie Polska i Węgry będą miały prawo weta.

Niestety, został natychmiast storpedowany przez europejskich biurokratów.
Następnego dnia po szczycie, tj. 21.07.2020, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyjaśniła, że w mechanizmie praworządnościowym decyzje będą podejmowane większością głosów krajów Unii, udowadniając tym samym, że uczciwa gra nie jest jej wrodzoną zaletą ani zasadą działania UE.

Wzywamy Pana Premiera do niewzruszonego stania na stanowisku polskiej racji stanu i nie ulegania żadnym szantażom urzędników Unii Europejskiej.

Lewactwu unijnemu należy przypomnieć:

- niemieckiemu, że Niemcy do tej pory nie wypłacili wszystkim polskim rodzinom odszkodowań za ludobójstwo dokonane na ich bliskich, a państwu polskiemu reparacji za 6,5 miliona wymordowanych obywateli polskich; za utratę prawie 77.000 km2 powierzchni i zniszczenia ok. od 30% do 50% zabudowy polskich miast w tym m.in. zrównanie z ziemią Warszawy. Niemcy powinni również zwrócić setki tysięcy zrabowanych dzieł sztuki.

- Belgom, takim jak Guy ver Hofstadt, należy przypomnieć, że 40.000 jego rodaków szło z Hitlerem w szeregach SS na wschód, aby nas mordować.

- Lewackim, antypolskim europarlamentarzystom trzeba przypomnieć, że dzisiejszych sędziów zawdzięczamy ich przodkom, którzy wywołali II Wojnę. Następnie alianci, zdradzając nas w Jałcie i Teheranie, doprowadzili do zalewania Polski od 1944 przez wiernych Stalinowi polskojęzycznych agentów służb w rodzaju KGB, których zadaniem była fizyczna likwidacja polskich patriotów przez utworzone przez nich UB i SĄDY, które wydały dziesiątki tysięcy wyroków śmierci na naszych rodaków. Ponad milion Polaków przeszło przez ich kaźnie, skąd masowo wywożono ich na daleki wschód i zmuszano do katorżniczej pracy w kopalniach węgla i uranu.

PRL-owska MAGDALENKA 1988 zagwarantowała stalinowskim sędziom – bestiom całkowitą bezkarność. Dzięki zmowie zbrodniczego aparatu komunistycznej przemocy i utworzonej przez nich zgrai tajnych współpracowników - donosicieli bezpieki, w Polsce, w jedynym tzw. postkomunistycznym kraju NIE DOKONONO LUSTRACJI!!!

!!! 100% SĘDZIÓW POZOSTAŁO NA SWOICH STANOWISKACH !!!

Za przyzwoleniem Aliantów, w zniewolonej od 1944 roku przez komunistyczny, totalitarny Związek Sowiecki Polsce, stalinowcy wykreowali swoją „nadzwyczajną kastę” sędziów. To w sądach zatrudniano całe rodziny „sprawdzonych” i zaprawionych w pacyfikacji narodu polskiego renegatów. Ich dzieci i wnuki rosły i teraz te staliniątka dalej skazywały i skazują do dziś Polaków.

Skutki tego ponosimy do dzisiaj, a PE i lewaccy europarlamentarzyści bronią dziś właśnie tej „nadzwyczajnej kasty” sędziów – pozostawionego przez Stalina reliktu przeszłości, który nigdy nie został rozliczony i do dzisiaj nie został ukarany.
A oni sami – w zadufaniu – nazywają się dziś „nadzwyczajną kastą”.

To hańba dla dzisiejszej Unii Europejskiej i współczesnych Europejczyków, ale jednocześnie dowód, że komunizm odrodził się i kwitnie, a Unia Europejska żyje duchem Marksa, Engelsa, Lenina I Stalina i przekształca się w superpaństwo, w Związek Socjalistycznych Republik Europejskich!! To wyjątkowo niebezpieczne, bo kolejnym etapem będzie superpaństwo totalitarne!
Panie Premierze, wnosimy o:

1. Wprowadzenie ustawy surowo karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm.

2. Wniesienie do Trybunału Stanu oskarżeń wobec wszystkich reprezentantów Polski w PE, którzy zabierali głos w dzisiejszej debacie i którzy kłamliwie, cynicznie i z pełną premedytacją oskarżali i pomawiali polski rząd i Pana, Panie Premierze o zastosowanie wobec nich Art. 129. KK „Zdrada dyplomatyczna”:
„Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

3. Rozszerzenia zakresu powyższego artykułu o punkt.
„Za zdradę i wyjątkową szkodliwość działań przeciwko interesowi Rzeczypospolitej i jej obywatelom, winnego tej zdrady pozbawia się praw obywatelskich lub odbiera się obywatelstwo polskie, konfiskuje jego majątek i skazuje na banicję”
Deklarujemy gotowość do współpracy w zakresie opisanym w naszym Oświadczeniu.
Musimy pamiętać i wciąż przypominać, że BEZKARNOŚĆ ROZWYDRZA I PROWOKUJE!

Podpisy:
Niekoncesjonowanych Działaczy Opozycji Niepodległościowej, Antykomunistycznej lat 70-80-tych:
1. Andrzej Dombrowicz – Warszawa
2. Janusz Olewiński – Siedlce
3. Jerzy Kowalski – Gdańsk
4. Eugeniusz Szostak – Warszawa
5. Alina Cybula-Borowińska – Warszawa
6. Barbara Kądzieła – Warszawa
7. Grażyna Olewińska – Siedlce
8. Zygmund Miernik - Będzin
9. Zygmund Rosiak – Warszawa
10. Krzysztof Witek – Targowskie Góry
11. Henryk Kamiński – Płock
12. Jerzy Brant - Sierpc
13. Andrzej Pietrzyk – Kraków
14. Stanisław Krajski – Warszawa
15. Wojciech Frąszczak – Ostrów Wielkopolski
16. Dariusz Jaworowski – Warszawa
17. Andrzej Ikert – Więcbork
18. Mirosław Grabowski – Gdańsk
19. Aniela Bobrowska - Osiek nad Notecią
20. Zbigniew Berndt – Sypniewo
21. Krystyna Chmieleńska – Warszawa
22. Zygmund Sokólski – Waszawa
23. Mirosław Waniewski – Warszawa
24. Wanda Dombrowicz- Warszawa
25. Zbigniew Cirko – Krzydłowice 50
26. Jan Kulczycki – Warszawa
27. Roman Tucholski – Szubin
28. Aniela Sakwa – Lubin
29. Stanisław Sakwa – Lubin
30. Adam Słomka – Katowice
31. Tadeusz Dudkiewicz – Radomsko
32. Edmund Lajdorf – Warszawa
33. Zbigniew Pluciński Bydgoszcz
34. Bolesław Jabłoński – Otrębusy