logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Instytut Myśli Schumana - Społeczna Nauka Kościoła

wtorek, 21 wrzesień 2021 19:10

Drogie Koleżanki i Koledzy, wielu z nas rozmawialo z Kornelem kiedy starał się nam wyjaśnić co miał na myśli mówiąc o "solidaryzmie"...Uczestnicząc w wykładach zrozumiałem wiele uwag jakie Kornel starał się nam przekazać a my do końca nie wiedzieliśmy co miał na mysli. Polecam wykłady na PUNCS.

Piotr Winiarski

 

Zaproszenie na nowy semestr: Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego ( PUNCS).

Misja Uniwersytetu

Misją Powszechnego Uniwersytetu jest rozwijanie dzieła Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana w procesie wdrażania nauczania chrześcijańsko-społecznego poprzez powszechną edukację, formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej, kształtowanie modelu społecznego i gospodarczego oraz angażowanie i integrację wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, Europie i na świecie.

Cel Uniwersytetu

Celem działalności Uniwersytetu jest wpisywanie się w główną misję Roberta Schumana, która polega na kształtowaniu regulacji, funkcjonowania różnych organizacji i podmiotów społeczno-gospodarczych, umożliwiając redukowanie chaosu i zamętu otaczającego człowieka, aby ułatwiać ludziom budowanie relacji z Bogiem. Taką postawę i model działania jaki realizuje Schuman można nazwać „współczesnym upowszechnianiem i wdrażaniem wartości ewangelicznych”, która może być wzorem i zadaniem dla wszystkich osób obejmując swoim zasięgiem działaczy i liderów społecznych, a także różne podmioty państwowe, kościelne, społeczne i gospodarcze.

Przyklad zajec 2020-2021 https://puncs.pl/harmonogram-zajec/

Zapisy na nowy semestr 2021-2022 https://puncs.pl/rejestracja/