logo

Oddział Poznań

 • 1
 • 2
 • 3

Konferencja „Za waszą i naszą wolność” - 23–24 maja 2018 r.

sobota, 19 maj 2018 08:49

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Za waszą i naszą wolność” - 30. rocznica powstania Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej.
Konferencja obędzie się w dniach 23–24 maja 2018 r. na Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 26.

 

 

 

Program:

23 maja

9.00–9.20 – otwarcie konferencji

 • dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • Piotr Hlebowicz – współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej

Część I 9.20–10.20

 • Łukasz Sołtysik (IPN Wrocław) – Struktury Solidarności Walczącej w Polsce 1982–1990. Rozmieszczenie, przyczyny i dynamika rozwoju
 • Artur Adamski – Solidarność Walcząca jako wyjątkowa forma działalności konspiracyjnej po wprowadzeniu stanu wojennego
 • Adam Gliksman – Biuro Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej w Krakowie i Warszawie

Przerwa – 10.20–10.40

Część II 10.40–11.40

 • dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) – Europa Środkowo-Wschodnia w publicystyce Solidarności Walczącej
 • dr Janusz Borowiec (IPN Rzeszów) – Organizowanie przerzutu podziemnych wydawnictw do Ukrainy przez odział rzeszowski Solidarności Walczącej
 • dr Przemysław Zwiernik (IPN Poznań) – Problematyka państw Europy Środkowej i Wschodniej na łamach prasy Solidarności Walczącej wydawanej w Poznaniu

Przerwa – 11.40–12.00

Część III 12.00–13.00

 • Łukasz Wolak – Przyczynek do badań współpracy Towarzystwa Solidarność i Wydawnictwa „Pogląd” z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej
 • dr Jerzy Targalski – Rola Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej w pieriestrojce
 • dr Rafał Brzeski – Sekrety obcojęzycznych wersji „Małego konspiratora”

Przerwa – 13.00–14.00

Część IV 14.00–15.20

 • Alexander Rusetsky (Kaukaski Instytut Bezpieczeństwa Międzynarodowego) – Kaukaskie partnerstwo Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej w latach 1989–1991
 • prof. Adas Jakubauskas (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie) – Współpraca antykomunistycznych organizacji litewskich i tatarskich z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej
 • dr Jazep Januszkiewicz (Białoruś) – Wolność – jednoczy. Przez stulecie razem do Niepodległości. Współpraca Białoruskiego Frontu Ludowego (BNF) i organizacji Tatarów białoruskich z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej w dobie zmagania o Niepodległość Białorusi (1989–1994).
 • dr Gulnara Abdullayeva (Ukraina) – Wzajemne relacje Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej z Organizacją Krymsko-Tatarskiego Ruchu Narodowego (OKRN). Pierwsze kontakty z ukraińskimi organizacjami antykomunistycznymi – Ukraińską Partią Republikańską, Ukraińskim Związkiem Helsińskim, Ukraińskim Związkiem Studenckim.

16.00

 • Uroczystość nadania skwerowi przy ul. Zwierzynieckiej w Krakowie nazwy Przyjaźni Polsko-Gruzińskiej im. kapitana Jerzego Turaszwili, z udziałem Ambasadora Gruzji w Warszawie Ilia Darchiashvili.

 

24 maja 2018 r.

Cześć I 9.00–10.30

 • Panel dyskusyjny z udziałem działaczy Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej: Jadwiga Chmielowska, Piotr Hlebowicz, Kazimierz Michalczyk, Zbigniew Rutkowski.

Przerwa 10.30–10.50

Część II 10.50–12.20

 • Panel dyskusyjny z udziałem współpracowników Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej z krajów bałtyckich: Ivars Nececkis (Łotwa), Lagle Parek (Estonia), Adriusz Tučkus (Litwa).

Przerwa 12.20–12.40

Część III 12.40–14.10

 • Panel dyskusyjny z udziałem współpracowników Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej z Białorusi, Ukrainy, Rosji: Snaver Kadyrow (Ukraina), Zianon Pazniak (Białoruś), Aleksandr Podrabinek (Rosja).

Przerwa 14.10–15.30

Część IV 15.30–17.00 

 • Panel dyskusyjny z udziałem współpracowników Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej z Kaukazu i Zakaukazia: David Berdzenishvili (Gruzja), Isa Gambar (Azerbejdżan), Paruyr Hayrikyan (Armenia), Akhyad Idigov (Czeczenia).