logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Wydawnictwo Komentarz

Data pierwszej edycji – 1988
Data ostatniej edycji – 1988
Liczba numerów: – 4
Nakłady: 300 – 500 egz.
Format: A5
Objętość: ok. 30 stron maszynopisu

komentarz 1 small
Komentarz 1 / 1988
komentarz 2 small
Komentarz 2 / 1988
komentarz 3 small
Komentarz 3 / 1988
komentarz 4 small
Komentarz 4 / 1988

 

Pismo to, pomyślane jako dwumiesięcznik/kwartalnik, ukazywało się w przedostatnim i ostatnim roku PRL-u, czyli w roku 1988. Wyszły cztery numery komentarza. Piąty, opracowywany w okresie Okrągłego Stołu, nie ujrzał już światła dziennego. Pełniłem nieoficjalnie funkcję redaktora naczelnego a najbliższymi współpracownikami byli Ola Bessert, filar redakcji „Komentarza” i Włodek Filipek. Celem pisma było komentowanie, diagnozowanie, stawianie prognoz i formułowanie propozycji dotyczących polityki (zwłaszcza podziemnej), gospodarki i kultury przede wszystkim w Polsce, choć coraz bardziej zajmowały nas przemiany dokonujące się w całym bloku sowieckim. Artykuły pisali autorzy wcześniej współpracujący z Czasem i biuletynem SW, m.in. W. Balicki, F. Kubiak, P. Śliwiński. Do mnie należał przywilej przygotowania głównego, otwierającego numer, bieżącego komentarza politycznego. W r. 1988 redakcja „Komentarza” próbowała wystąpić w roli moderatora poznańskich środowisk podziemnych; w mieszkaniu Iwony Burszty i Jacka Kubiaka zorganizowaliśmy dyskusję pomiędzy Januszem Pałubickim (szefem Zarządu Regionu „S”), Lechem Dymarskim (MRKS) i Markiem Przybyłą (redaktor naczelny „Obserwatora Wielkopolskiego”) na temat sytuacji politycznej w regionie i w kraju, która miała być opublikowana „pod nazwiskami”, na co ostatecznie nie zgodził się (już po dokonaniu obróbki redakcyjnej) jeden z uczestników debaty. Po wyborach w czerwcu 1989 r. Uznaliśmy, iż czas pism podziemnych minął. Rozpoczynała się nowa epoka.

Jerzy Fiećko