logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Andrzejewski Faustyn

Działalność w Poznańskim Oddziale Solidarności Walczącej zaproponował mi mój kolega z klubu karate „Feniks”, Szymon Jabłoński. Około roku 1983/84 w obecności Jego i Macieja Frankiewicza złożyłem przysięgę. Początkowo zajmowałem się drukowaniem dwutygodnika SW, i innych wydawnictw podziemnych. Okazjonalnie wykonywaliśmy napisy na murach. Trwało to kilka pierwszych miesięcy istnienia Poznańskiego Oddziału SW. Od momentu uruchomienia Radia Poznańskiego Oddziału SW, moim zadaniem było zorganizowanie działalności Radia Solidarności Walczącej. Systematycznie nadawane audycje Radia „SW” były relatywnie dobrze słyszalne w wielu rejonach Poznania, np. na Ratajach, Winogradach i w centrum miasta. Audycje nawoływały do bojkotu reżimu komunistycznego oraz udziału w demonstracjach antyrządowych. Z perspektywy czasu, satysfakcję przynosi mi fakt, że mimo bardzo aktywnych działań poszukiwawczych prowadzonych przez służbę bezpieczeństwa, nie udało im się Radia „SW” zdekonspirować.

Po aresztowaniu mojego brata, Darka Andrzejewskiego, w roku 1987, zdecydowałem się wraz z innymi kolegami opuścić granice Polski i wyjechałem do Republiki Federalnej Niemiec. Zaangażowałem się tam w polityczne życie polskiej emigracji. Po wyjeździe Szymona Jabłońskiego z Niemiec do Kanady w 1988 roku, przejąłem od niego funkcje przedstawiciela Poznańskiego Oddziału SW w Niemczech. Jestem przekonany, że mimo wielu dzisiejszych problemów, naszą działalność w szeregach Poznańskiego Oddziału Solidarności Walczącej traktować możemy pozytywnie.

Faustyn Andrzejewski