logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Styczyńska Violetta

Urodzona 13 września 1965 roku we Wrocławiu.

Do Poznańskiego Oddziału Solidarności Walczącej wprowadzona przez Magdalenę Jędrzejczak.
Działalność od  listopada 1984 do 1987 roku.
Przysięgę złożyła w obecności Macieja Frankiewicza, Szymona Jabłońskiego.
Zajmowała się drukowaniem dwutygodnika „Solidarność Walcząca” i  miesięcznika „Czas” oraz  kolportażem przy współpracy z Magdaleną Jędrzejczak, Ryszardem Jabłońskim, Dariuszem Andrzejewskim, Szymonem Jabłońskim  oraz Markiem Kuśnierzem.