logo

Oddział Poznań

  • 1
  • 2
  • 3

Jędrzejczak Magdalena

Urodzona 25 maja 1965 roku w Poznaniu.

Do Poznańskiego Oddziału Solidarności Walczącej wprowadzona przez Ryszarda Jabłońskiego
Działalność  od  października 1984 do 1987 roku.
Przysięgę złożyła w obecności Macieja Frankiewicza, Szymona Jabłońskiego i Ryszarda Jabłońskiego.
Zajmowała się drukowaniem dwutygodnika „Solidarność Walcząca”  i  miesięcznika „Czas” oraz  kolportażem przy współpracy z Violettą Styczyńską, Ryszardem Jabłońskim, Szymonem Jabłońskim, Dariuszem i Faustynem Andrzejewskimi.
Udostępnianie lokalu do nadawania audycji radia SW.
Członkini  Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.